Badania i środowisko naturalne

O ogromnym doświadczeniu i celowo ukierunkowanymi innowacjami

Od początku naszego powstania w roku 1922 badania i rozwój zajmują duża część naszej codziennej działalności.

Przewaga dzięki badaniom

Firma LOBA zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie badania i rozwoju nowych technologii w zakresie wykańczania parkietów. Ponad 25 ekspertów pracuje w laboratorium badawczym i w zakresie technologii stosowania przy opracowywaniu lakierów, olejów i środków do pielęgnacji. Nieodzowne dzisiaj dwuskładnikowe lakiery wodne do podłóg zostały wprowadzone na rynek przez firmę LOBA!

Jakość zapewnia bezpieczeństwo

Ponad 60 % naszego czasu produkcji zajmuje kontrola jakości! Począwszy od surowców aż do końcowej kontroli przeprowadzane są testy jakościowe. Kontrola jakości firmy LOBA nie kończy się po dokonaniu sprzedaży. Przeprowadzana jest bieżąca kontrola pobranych próbek wszystkich partii produkcyjnych, również wtedy, gdy towar jest już dawno u klienta. Dzięki naszemu systemowi śledzenia poszczególnych serii produkcyjnych w każdej chwili można ustalić, który klient którą partię towaru otrzymał.

Innowacje firmy LOBA

• Wodny, 2-składnikowy wypełniacz do szczelin
• Dwuskładnikowe lakiery wodne
• Matujące środki do pielęgnacji
• Oleje nie zawierające rozpuszczalników
• Lakiery wodne nie sklejające krawędzi
• Środki do pielęgnacji z przyczepnością do lakieru z formułą anti-scratch
• Lakiery podkładowe High-Solid do stosowania pod lakiery wodne
• System zmniejszający podatność podłóg na działanie ognia, o niskiej emisji związków lotnych
• Oleje i woski pielęgnacyjne na bazie wodnej

Zaawansowana technologia – dla wymagających klientów

Zaawansowana technologia (A.T.) oznacza najnowszą generację produktów LOBA o rewolucyjnych technologiach, innowacyjnych surowcach i/lub ulepszonych sposobach użycia. Dzięki doskonałym właściwościom produkty te są jedynymi w swoim rodzaju w swej branży. Produkty zaawansowanej technologii charakteryzują się oczywiście niską emisją organicznych związków lotnych (VOC)* i spełniają aktualne wymagania ochrony pracy i ochrony użytkowników.

Dla ludzi i dla środowiska

W poczuciu odpowiedzialności za naszych klientów, naszych pracowników i nasze środowisko od wielu lat stawiamy konsekwentnie na produkty na bazie wodnej i o niskiej emisji. Obniżamy zawartości rozpuszczalników i stosujemy naturalne surowce. Ponadto nasze lakiery wodne posiadają znacznie niższą zawartość rozpuszczalników aniżeli wyznaczona przez dyrektywę Decopaint wartość graniczna 140 g/l – w nowo opracowanych lakierach zawartość organicznych związków lotnych VOC* jest znacznie niższa aniżeli ta maksymalnie dopuszczalna wartość 80 g/l. Począwszy od października 2011 posiadamy certyfikacje zarządzania jakością i ochroną środowiska firmy LOBA wg ISO 9001:2015 oraz 14001:2015.

 

* (VOC = Volatile Organic Compound, „Organiczne związki lotne“.)

Certyfikacja EMICODE®

"Zarejestrowany i objęty ochroną znak EMICODE® umieszczany jest na certyfikowanych produktach, w tym produktach budowlanych, których emisja lotnych związków do otoczenia równa jest zeru lub jest na bardzo niskim poziomie. Znak przyznawany jest przez GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (Stowarzyszenie dotyczące materiałów wykładzinowych, klejów i materiałów budowlanych o kontrolowanej emisji, Stowarzyszenie Zarejestrowane). Znaki EMICODE® EC 1 i EMICODE® EC 1R oznaczają bardzo niską emisję. Produkty, posiadające tę klasyfikację zapewniają maksymalne możliwe zabezpieczenie przed narażeniami powietrza pomieszczenia.

Dalsze informacje dotyczące znaku Emicode oraz GEV Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe.

 

Produkty posiadające oznaczenie EC1R PLUS (bardzo niska emisja):

LOBADUR® 2K Duo, WS Rush A.T.

 

Produkty posiadające oznaczenie EC1R (bardzo niska emisja):
LOBADUR® 2K Ultra 2.0.


Produkty posiadające oznaczenie EC1 (bardzo niska emisja):

LOBADUR® WS EasyFinish, WS EasyPrime, WS EasyFillPlus, OptiFill


Produkty posiadające oznaczenie EC2 (niska emisja):

LOBADUR® WS Viva, WS Life"

DIBt – Ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego

Ze względu na ochronę zdrowia Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) wymaga, aby wszystkie produkty budowlane stosowane do klejenia parkietu posiadały ogólne dopuszczenie. Certyfikowane materiały budowlane oznaczone są znakiem Ü. Obowiązek dopuszczenia obowiązuje w Niemczech od dnia 1 stycznia 2011. Aby uzyskać dopuszczenie, należy wykazać przestrzeganie wartości granicznych emisji i przedłożyć receptury w DIBt.

Znak zgodności otrzymały:

 

Z-157.10-124
Utwardzany na miejscu światłem UV

 • WS Rush A.T.

 

Z-157.10-2 oznaczone zostały wszystkie dwuskładnikowe lakiery wodne LOBADUR®:

 • WS 2K Duo (stopień połysku: półmat, mat, ekstra mat, antypoślizgowy R9 + R10)
 • 2K Supra A.T.
 • WS 2K SportExtreme

 

Z-157.10-96
Dwuskładnikowy lakier wodny do wykładzin elastycznych i typu design

 • 2K Ultra 2.0

 

Z-157.10-19
Wszystkie jednoskładnikowe lakiery wodne i lakiery podkładowe linii LOBADUR®

 • WS EasyFinish (stopień połysku: połysk, półmat, mat)
 • WS Viva (stopień połysku: półmat, mat)
 • WS Life (stopień połysku: połysk, półmat)
 • Hybrid A.T.
 • WS EasyPrime
 • WS SportFinish
 • WS SportPrimer

 

Z-157.10-2

Lakiery podkładowe:

 • WS EasyPrime
 • WS GlobaSeal

 

Z-157.10-13 oraz Z-157.10-14

Wszystkie oleje High-Solid linii LOBASOL®

 • HS 2K ImpactOil oraz ImpactOil Color (wszystkie kolory)
 • HS Akzent 100 Oil
 • HS Akzent 100 Wax
 • HS Select 100 Oil/Wax

 

Z-157.10-86

Produkty opóźniające rozprzestrzenianie się ognia:

 • WS Sealer FR

 

Z-157.10-86

Produkty specjalne:

 • WS TopGel

Z-157.10-122

System do barwienie podłóg:

 •  ProColor

LOBASOL® 100 % Nature

Oznaczenie to odnosi się do nie zawierających rozpuszczalników olejów i wosków

typu High Solid linii LOBASOL®, ze 100 % zawartością substancji stałych. A zatem 0% zawartości rozpuszczalników.

 

Dotyczy to następujących produktów:

 

LOBASOL® HS 2K ImpactOil / HS 2K ImpactOilColor

LOBASOL® HS Select 100 Oil/Wax

LOBASOL® HS Akzent 100 Oil

LOBASOL® HS Akzent 100 Wax

Note on the use of cookies

In order to give you a better service this Website uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Data protection OK